Technisch

Architectonisch beton is een traditioneel gewapend beton bestaande uit een specifieke samenstelling. Bij elke bouwfase met beton houdt Decomo rekening met stabiliteitsberekeningen: bij het productieproces, het ontkisten en verhandelen, transport en montage en in uiteindelijke gebruikstoestand.We bieden oplossingen voor architectonische gevelelementen die onderhevig kunnen zijn aan vervormingen door:

Temperatuurschommelingen

Tussen binnen- en buitengelegen constructieonderdelen zijn temperatuurschommelingen mogelijk. Buiten wordt het beton constant blootgesteld aan het klimaat terwijl binnen meestal een constante temperatuur heerst. Bij dragende elementen worden deze spanningen door het element zelf opgevangen en door voldoende dilatatievoegen te voorzien worden vervormingen beperkt.

Bij sandwichpanelen zijn het binnen- en buitenblad met elkaar verbonden op een manier die een differentiële beweging tussen beide panelen mogelijk maakt.

De draagconstructie van het totale bouwwerkGevelelementen volgen de vervormingen bij gevelbalk of vloerrand. Deze doorbuiging kan beperkt worden door de verbindingspunten zo dicht mogelijk bij de steunpunten van balk of vloer te voorzien.

XANDO

zelfverdediging vrouwen