Milieu

Decomo doet al geruime tijd belangrijke inspanningen om de impact van het bedrijf op omgeving en milieu te verbeteren.

In de productiehal, waar de betoncentrale zich bevindt, kan er via de daken tot  400.000 l water worden opgevangen.
Alle afvalwater van het productieproces gaat naar een Ecofrogmachine, die alle deeltjes groter dan 2 mm afscheidt.
Het water met de fijne deeltjes wordt daarna naar een filterpers gestuurd. De filterperskoeken evenals  de deeltjes groter dan 2 mm worden door een gespecialiseerde firma opgehaald.
Het gezuiverde water wordt opgevangen  in 2 betonbekkens van 18m³ en is klaar om hergebruikt te worden.
Omwille van het toevoegen van regenwater dient de totale hoeveelheid water onder controle te blijven. Via een betonbekken van 9m³ kan er water geloosd worden en dit na neutralisatie met CO2, ten einde onze wettelijke verplichtingen na te komen.

De polijsthal en afwerkingshallen zijn uitgerust met een waterzuiveringsstation voorzien van een filterpers. Net als in de productiehal worden ook hier de filterperskoeken afgevoerd. Het uitwassen en zuren in deze hallen gebeurt op een ondoordringbare ondergrond die toelaat al het afvalwater te recupereren. Dit afvalwater wordt gedecanteerd, geneutraliseerd en 60 % wordt hergebruikt. Hier kan er ook 300 000 l regenwater worden opgevangen. In deze hallen wordt er dus weinig leidingwater verbruikt en wordt het gezuiverde water afgevoerd.

Doorheen het hele productieproces worden producten zoals ijzer, inox, betonresten, hout, papier, polystyreen en oliën gesorteerd en apart afgevoerd voor recyclage. Lege verpakkingen en ongebruikte chemicaliën worden bewaard in een afgesloten container voor verwijdering en verdere verwerking.

Het milieubeleid wordt ondersteund door een gecertifieerd milieumanagementsysteem (ISO 14001:2015).

XANDO

zelfverdediging vrouwen